PHONG THỦY 12 CON GIÁP

Trong phong thủy, con giáp là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp của mỗi người. Từ xưa đến nay, việc xem tuổi hợp làm ăn, chọn nghề nghiệp, hướng hay màu sắc theo phong thủy luôn được coi trọng. Mục đích của việc này là để mọi việc được tiến hành thuận lợi, phát tài phát lộc. 

Phong thủy tuổi Tý:

Tuổi Tý hợp với màu gì?

 • Mậu Tý (mệnh Hỏa): hợp màu đỏ, cam, tím, xanh lá.
 • Canh Tý (mệnh Thổ): hợp màu đỏ, cam, tím, vàng, nâu.
 • Nhâm Tý (mệnh Mộc): hợp màu đen, xanh dương, xanh lá.
 • Giáp Tý (mệnh Kim): hợp màu vàng, nâu, trắng.
 • Bính Tý (mệnh Thủy): hợp màu trắng, đen, xanh dương.

Tuổi Tý hợp với hướng nào?

 • Mậu Tý: hướng Đông Nam, Nam, Đông, Bắc.
 • Canh Tý: hướng Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Nhâm Tý: hướng Đông Nam, Đông, Nam, Bắc.
 • Giáp Tý: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Bính Tý: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây

Xem thêm: Tổng hợp bánh tuổi Tý bánh sinh nhật con chuột đẹp nhất

Phong thủy tuổi Sửu:

Tuổi Sửu hợp màu gì?

 • Tân Sửu (mệnh Thổ): hợp màu đỏ, cam, vàng, nâu đất.
 • Quý Sửu (mệnh Mộc): hợp màu đen, xanh lá.
 • Ất Sửu (mệnh Kim): hợp màu nâu đất, vàng, trắng, xám.
 • Đinh Sửu (mệnh Thủy): hợp màu xám, trắng, đen, xanh dương 
 • Kỷ Sửu (mệnh Hỏa): hợp màu hồng, đỏ, tím, cam, xanh lá.

Tuổi Sửu hợp với hướng nào?

 • Tân Sửu: hướng Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.
 • Quý Sửu: hướng Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.
 • Ất Sửu: hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Đinh Sửu: hướng Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.
 • Kỷ Sửu: hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Phong thủy tuổi Dần:

Tuổi Dần hợp màu gì?

 • Mậu Dần (mệnh Thổ): hợp màu đỏ, cam, tím, vàng, nâu đất.
 • Bính Dần (mệnh Hoả): hợp màu đỏ, cam, tím, xanh lá  
 • Giáp Dần (mệnh Thuỷ): hợp màu trắng, đen, xanh dương.
 • Nhâm Dần (mệnh Kim): hợp màu vàng, nâu, trắng, bạc 
 • Canh Dần (mệnh Mộc): hợp màu đen, xanh lá

Tuổi Dần hợp hướng nào?

 • Mậu Dần: hướng Tây Bắc , Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Bính Dần: hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Nam.
 • Giáp Dần:hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Nhâm Dần: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Canh Dần: hướng Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam.

Phong thủy tuổi Mão:

Tuổi Mão hợp với màu gì?

 • Tân Mão (mệnh Mộc): hợp màu xanh lá,  đen,  xanh dương.
 • Quý Mão (mệnh Kim): hợp màu trắng, xám, ghi, vàng, nâu đất.
 • Ất Mão (mệnh Thủy): hợp màu đen, xanh dương, trắng, xám, ghi.
 • Đinh Mão (mệnh Hỏa): hợp màu đỏ, hồng, tím.
 • Kỷ Mão (mệnh Thổ): hợp màu vàng, nâu đất, đỏ, hồng, tím.

Tuổi Mão hợp với hướng nào?

 • Tân Mão: hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.
 • Quý Mão: hướng Đông Nam, Nam, Bắc, Đông.
 • Ất Mão: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Đinh Mão: hướng Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Kỷ Mão: hướng Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

xem thêm: Tuổi Tỵ sinh năm bao nhiêu và thuộc con giáp nào?

Phong thủy tuổi Thìn:

Tuổi Thìn hợp với màu gì?

 • Giáp Thìn (mệnh Hoả): hợp màu đỏ, hồng, cam, tím 
 • Bính Thìn (mệnh Thổ): hợp màu vàng, nâu, đỏ, cam, tím.
 • Mậu Thìn (mệnh Mộc): hợp màu xanh lá, xanh dương, đen.
 • Canh Thìn (mệnh Kim): hợp màu xám, trắng, nâu, vàng sậm.
 • Nhâm Thìn (mệnh Thủy): hợp màu đen, xanh dương, trắng, bạc, xám.

Tuổi Thìn hợp với hướng nào?

 • Giáp Thìn: hướng Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.
 • Bính Thìn: hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc
 • Mậu Thìn: hướng Nam, Bắc, Đông Nam, Đông
 • Canh Thìn: hướng Đông, Bắc, Đông Nam, Nam
 • Nhâm Thìn: hướng Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.

Phong thủy tuổi Tỵ:

Tuổi Tỵ hợp màu gì?

 • Ất Tỵ (mệnh Hỏa): hợp màu đỏ, cam, tím.
 • Đinh Tỵ (mệnh Thổ): hợp màu vàng, nâu đất, đỏ, cam, hồng.
 • Kỷ Tỵ (mệnh Mộc): hợp màu xanh lá, đen 
 • Quý Tỵ (mệnh Thủy): hợp màu đen, xanh dương, trắng 
 • Tân Tỵ (mệnh Kim): hợp màu trắng, xám, ghi, vàng, nâu.

Tuổi Tỵ hợp hướng nào?

 • Ất Tỵ: hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc
 • Đinh Tỵ: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Kỷ Tỵ: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Quý Tỵ: hướng Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc
 • Tân Tỵ: hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Phong thủy tuổi Ngọ:

Tuổi Ngọ hợp màu gì?

 • Giáp Ngọ (mệnh Kim): hợp màu vàng, nâu, trắng, bạc 
 • Bính Ngọ (mệnh Thủy): hợp màu đen, xanh dương, trắng, bạc 
 • Mậu Ngọ (mệnh Hỏa): hợp màu đỏ, cam, tím, xanh lá 
 • Canh Ngọ (mệnh Thổ): hợp màu đỏ, cam, tím, nâu, vàng 
 • Nhâm Ngọ (mệnh Mộc): hợp màu đen, xanh dương, xanh lá.

Tuổi Ngọ hợp hướng nào?

 • Giáp Ngọ: hướng Đông Nam, Đông, Nam, Bắc 
 • Bính Ngọ: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Mậu Ngọ: hướng Nam, Đông Nam, Bắc, Đông Bắc.
 • Canh Ngọ: hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc.
 • Nhâm Ngọ: hướng Tây Bắc, Tây, Đông Bắc.

Phong thủy tuổi Mùi:

Tuổi Mùi hợp màu gì?

 • Ất Mùi (mệnh Kim): hợp màu vàng, nâu, trắng, bạc, xám.
 • Đinh Mùi (mệnh Thủy): hợp màu đen, xanh dương, trắng, xám, bạc 
 • Quý Mùi (mệnh Mộc): hợp màu đen, xanh dương, xanh lá 
 • Tân Mùi (mệnh Thổ): hợp màu đỏ, cam, tím, vàng, nâu. 
 • Kỷ Mùi (mệnh Hỏa): hợp màu đỏ, cam, tím, xanh lá 

Tuổi Mùi hợp hướng nào?

 • Ất Mùi: hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Nam. 
 • Đinh Mùi: hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây. 
 • Quý Mùi: hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc
 • Tân Mùi: hướng Đông, Đông Nam, Nam, Bắc 
 • Kỷ Mùi: hướng Nam, Bắc, Đông Nam, Đông.

Phong thủy tuổi Thân:

Tuổi Thân hợp màu gì?

 • Nhâm Thân (mệnh Kim): hợp màu trắng, bạc, xám 
 • Bính Thân (mệnh Hỏa): hợp màu đỏ, cam, hồng, tím 
 • Mậu Thân (mệnh Thổ): hợp màu vàng, nâu đất.
 • Canh Thân (mệnh Mộc): hợp màu xanh lá, xanh dương, đen 
 • Giáp Thân (mệnh Thủy): hợp màu xanh dương, đen 

Tuổi Thân hợp hướng nào?

 • Nhâm Thân: hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Bính Thân: hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây,  Đông Bắc.
 • Mậu Thân: hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Canh Thân: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Giáp Thân: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Phong thủy tuổi Dậu:

Tuổi Dậu hợp màu gì?

 • Đinh Dậu (mệnh Hỏa): hợp với màu đỏ, cam, tím 
 • Kỷ Dậu (mệnh Thổ): hợp màu vàng, nâu đất, đỏ, cam, tím.
 • Tân Dậu (mệnh Mộc): hợp màu đen, xanh dương, xanh lá
 • Quý Dậu (mệnh Kim): hợp màu trắng, xám, bạc
 • Ất Dậu (mệnh Thủy): hợp màu đen, xanh dương, trắng, bạc.

Tuổi Dậu hợp hướng nào?

 • Đinh Dậu: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây
 • Kỷ Dậu: hướng Đông Nam, Nam, Đông, Bắc
 • Tân Dậu: hướng Đông Nam, Nam, Đông, Bắc
 • Quý Dậu: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây
 • Ất Dậu: hướng Đông Nam, Nam, Đông, Bắc

Phong thủy tuổi Tuất:

Tuổi Tuất hợp màu gì?

 • Canh Tuất (mệnh Kim): hợp với màu trắng, xám, bạc 
 • Nhâm Tuất (mệnh Thủy): hợp màu đen, xanh dương, trắng, bạc 
 • Giáp Tuất (mệnh Mộc): màu xanh lá, đen, xanh dương 
 • Bính Tuất (mệnh Hỏa): hợp với màu đỏ, cam, tím 
 • Mậu Tuất (mệnh Thổ): hợp màu vàng, nâu đất, đỏ, cam, tím.

Tuổi Tuất hợp hướng nào?

 • Canh Tuất: hướng Nam, Đông Nam, Bắc, Đông
 • Nhân Tuất: hướng Đông, Bắc, Đông Nam, Nam
 • Giáp Tuất: hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc
 • Bính Tuất: hướng Nam, Đông Nam, Bắc, Đông
 • Mậu Tuất: hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc

Phong thủy tuổi Hợi:

Tuổi Hợi hợp màu gì?

 • Ất Hợi (mệnh Hỏa): hợp màu đỏ, hồng, cam, tím.
 • Đinh Hợi (mệnh Thổ): hợp màu vàng, nâu, đỏ, hồng, cam.
 • Kỷ Hợi (mệnh Mộc) hợp màu đen, xanh dương, xanh lá.
 • Tân Hợi (mệnh Kim): hợp màu trắng, xám, bạc, vàng, nâu đất
 • Quý Hợi (mệnh Thủy): hợp màu trắng, xám, đen, xanh dương.

Tuổi Hợi hợp hướng nào?

 • Ất Hợi: hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam
 • Đinh Hợi: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây
 • Kỷ Hợi: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây
 • Tân Hợi: hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây
 • Quý Hợi: hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc

Từ những chia sẻ trên tại THABET, mong rằng bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức về phong thủy của 12 con giáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.